Understanding your child: Bulgarian Как да разбирате детето си

Buy Course

If you already have an ACCESS CODE please enter it below

 

About this course

„Разберете детето си” е онлайн курс за всички родители, баби, дядовци и бавачки на деца от 0 до 18 години. Този курс е пътешествие през познанието. Той показва и надгражда една гледна точка, която ще бъде полезна в повечето ситуации. Така че курсът най-вероятно не е за Вас, ако просто търсите информация на определена тема.

Родителите казват „Курсът ми беше много приятен”, „Намирам го за много полезен и интересен”, „Това бяха най-добре похарчените 39 паунда!” „Началото е трудно и информацията за преработване е много, но наистина си струва да продължиш”.

Можете да се доверите на съдържанието на този курс. Той е написан от клинични психолози, детски психотерапевти и други здравни експерти в екипа на Solihull Approach. Също така носи наградата на Британското правителство CANparent Quality Mark.

Съдържа 11 модула, всеки от които отнема приблизително 20 минути, за да бъде завършен. Има интерактивни дейности, въпросници и видеоклипове, които помагат за усвояването на знанията.


Как се развива детето Ви

26 Units

Teacher

John Doe
John is the WordPress teacher at College Name. He has an extensive background in web design and WordPress education, having taught and help run college and high school web programs. You can often find him attending and speaking at local WordCamp meetups.