11 Modules

Deall eich plentyn: o’n blentyn bach i blentyn yn ei harddegau (Understanding your child: from toddler to teenager): Welsh

Get started
 

Ynglŷn â'r cwrs hwn

Mae 'Deall eich plentyn' yn gwrs ar-lein i bob rhiant, mamgu a thad-cu a gofalwr plant 0-18 mlwydd oed. Mae’r cwrs hon yn daith drwy wybodaeth. Mae’n adeiladu dull o edrych ar bethau a fydd yn ddefnyddiol i’r mwyafrif o sefyllfaoedd. Felly, mae’n debyg nad yw’r cwrs yn addas i chi os ydych chi dim ond yn edrych am bwt o wybodaeth am bwnc penodol.

Mae rhieni wedi dweud 'Mwynheais i’r cwrs yma’n fawr iawn', 'Mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn i mi ac yn ddiddorol’, 'Y £39 gorau dwi erioed wedi gwario!' 'Mae’n araf i ddechrau ac mae yna lawer i’w gymryd i mewn, ond mae wir yn werth dal ati'.

Gallwch chi ymddiried yng nghynnwys y cwrs yma. Mae wedi cael ei ysgrifennu gan Seicolegwyr Clinigol, Seicotherapyddion Plant a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill yn nhîm Solihull Approach. Hefyd mae Nod Ansawdd CANparent Llywodraeth y DU wedi cael ei ddyfarnu iddo.

Mae 11 o Fodiwlau sy’n cymryd tuag 20 munud i’w cwblhau. Mae gweithgareddau rhyngweithiol, cwisiau, a darnau o fideo i gynorthwyo’r dysgu.

O ganlyniad i COVID-19, mae'r TROSLAIS yn y fersiwn Gymraeg ar gyfer y cwrs wedi gorfod cael ei ohurio am y tro. Bydd y fersiwn Gymraeg yn cael ei hychwanegu ar ôl i'r cyfyngiadau gael eu codi. Diolch am eich amynedd a cadwch yn ddiogel.


Teacher

John Doe
John is the WordPress teacher at College Name. He has an extensive background in web design and WordPress education, having taught and help run college and high school web programs. You can often find him attending and speaking at local WordCamp meetups.