Deall ymennydd eich arddegau (Understanding your teenagers' brain): Welsh

Buy Course

If you already have an ACCESS CODE please enter it below

 

Ynglŷn â'r cwrs hwn

Gallwch ganfod beth sy’n digwydd i’r ymennydd wrth i blentyn ddod i’w arddegau yn y cwrs BYR hwn. Gwelwch sut mae hyn yn esbonio rhai o’r newidiadau a welsoch chi yn ymddygiad eich plentyn.

Teacher

John Doe
John is the WordPress teacher at College Name. He has an extensive background in web design and WordPress education, having taught and help run college and high school web programs. You can often find him attending and speaking at local WordCamp meetups.